Busnes i Fusnes

Rydym ni’n gwybod bod arweinwyr masnachol am weld twf mewn gwerthiant. A hynny ar frys! Mae angen asiantaeth arnynt i arloesi ac i ddarparu llwybrau at dwf, gan wneud hynny’n well na hen systemau gyda’r bobl a’r prosesau presennol.

Ni yw’r asiantaeth honno. B2B i’r carn.

Mae ein rhaglenni cynhyrchu a meithrin arweiniol o’r radd flaenaf yn creu cyfoeth i’n cleientiaid: yn cynhyrchu mewnwelediadau ac yn darparu twf refeniw. Gan gysylltu pobl â brandiau, marchnata â gwerthiant a gwaith caled â chyflawniad, rydym yn helpu cleientiaid i gyflawni eu hamcanion gyda’n dealltwriaeth drylwyr o’r broses werthu a marchnata B2B.

Beth am gael sgwrs