Mae

chwilfrydedd

yn ffynnu drwy

ein hasiantaeth

Rydyn ni’n dîm o 180 o bobl angerddol, chwilfrydig, sydd â diddordeb mawr mewn cyd-greu. Dan arweiniad ein harbenigwyr, rydym yn esblygu’n gyson dros y 65 mlynedd diwethaf.

Efallai y dylech chi ymuno â ni…

Nid da lle gellir gwell

Mae diwylliant ein hasiantaeth yn seiliedig ar fod y gorau y gallwch fod. Rydyn ni’n credu ei bod yn bosibl i’n tîm ni arloesi wrth anelu at wneud yn well bob amser.

Sut brofiad yw gweithio yn Golley Slater?

Wel, rydyn ni’n griw hwyliog. Go iawn…

Dylech ddisgwyl digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd, danteithion iach, gweithio hyblyg a llawer mwy!

Rydyn ni’n gwybod bod pobl yn gwella drwy weithio gyda phobl well. Dyna pam rydyn ni wedi creu pecyn buddion sy’n mynd y tu hwnt i gyflog cystadleuol a phensiwn er mwyn denu a chadw’r bobl orau.