Darlledu

Rydyn ni’n arbenigo mewn prynu a chynllunio cyfryngau traddodiadol a darlledu. Mae gan ein tîm arbenigol y cyfuniad perffaith o adnoddau cynllunio, galluoedd a phrofiad i adolygu eich ymgyrchoedd. Rydyn ni hefyd yn ymgynghorwyr, yn gwneud argymhellion a gwelliannau sy’n eich helpu i gyflawni a rhagori ar amcanion eich ymgyrch.

Hoffech chi fanteisio i’r eithaf ar y 1+ o gyraeddiadau y byddwch chi’n ei gael gydag ymgyrch teledu a fideo ar-alwad? Mae gennym ni’r ateb i chi.

Angen help i adolygu eich dyraniad cyllideb fideo ar-alwad delfrydol er mwyn gwneud hyn? Peidiwch â phoeni, rydyn ni’n barod i ddechrau arni.

Beth am adolygu lleoliadau OOH ar gyfer darpariaeth statig o’i gymharu â DOOH y gellir ei brynu drwy ein desg fasnachu rhaglennol ar y safle? Ie, gallwn helpu gyda hynny hefyd.

Beth am gael sgwrs