Masnachu Rhaglennol

Desg Fasnachu Golley Slater yw ein datrysiad rhaglennol sy’n eiddo i ni. Mae wedi cael ei fireinio dros y 7 mlynedd diwethaf, ac mae’n defnyddio’r atebion gorau gan gyhoeddwyr i’w cyfnewid a’u hadeiladu’n gynigion ffyniannus – cynigion sy’n ein galluogi i brynu rhaglenni arddangos, fideo, sain, y tu-allan-i’r-cartref, teledu cysylltiedig, ac apiau digidol yn ddi-dor.

Mae’r holl atebion wedi cael eu llunio gyda’r cywirdeb manwl a galluoedd targedu sydd wedi bod yn sylfaen i fasnachu rhaglennol ers ei sefydlu.

Rydyn ni’n dod o hyd i ddatblygiadau arloesol sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cleientiaid, ar sail gofynion unigol pob briff. Nid ydyn ni wedi’n clymu i gytundebau cyhoeddwr rhwydwaith mawr nac wedi’n clymu i dargedau sylfaenol. Mae ein hagwedd at raglen yn seiliedig ar yr hyn sy’n iawn, ar yr adeg iawn.

Beth am gael sgwrs