Cynhyrchu rhagolygon

Rydym ni’n cysylltu ac yn grymuso eich timau gwerthu a marchnata. Canfod, glanhau, cymhwyso a meithrin eich rhagolygon gorau gydag arbenigedd busnes-i-fusnes sy’n mynd at wraidd eich busnes.

O ganlyniad, mae gan y rhagolygon berthynas sefydledig gyda’ch brand a bwriad i brynu – sydd hefyd yn cael eu galw’n rhagolygon marchnata cymwysedig (mqls) o werth uchel.

Y canlyniad: bydd mwy o amser gennych a mwy o ragolygon o ansawdd, yn ogystal â throsiant a thwf gwerthiant uwch.

Beth am gael sgwrs