Gweithredu metafyd

Mae’r metafyd wedi cael ei ddiffinio fel “cyfuniad o elfennau technoleg amrywiol, gan gynnwys realiti rhithwir, realiti estynedig, gemau fideo ac economi rhithwir”. Dyma lle mae defnyddwyr yn ‘byw’ o fewn bydysawd digidol.

Trwy weithio’n greadigol gyda thechnolegau arloesol, gallwn barhau i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid, mynd i’r afael â heriau brand, a pharatoi brandiau yn effeithiol ar gyfer eu gweithredu yn y metafyd.

Mae ein cleientiaid yn cael y cyfle i ehangu eu portffolio brand i’r byd rhithwir, gan greu profiadau brand sy’n achub y blaen ar y gystadleuaeth ac sy’n rhagori ar ddisgwyliadau.

 

Beth am gael sgwrs