Gwerthiant allan 

Mae penderfyniadau b2b cywrain yn galw am ymgysylltu personol yn gynnar yn ystod y broses werthu er mwyn adeiladu ymddiriedaeth. Y ffordd orau o gyflawni hynny yw trwy ddefnyddio pobl go iawn.

Mae ymdrechion gwerthiant allan yn ffocysu ar gyfoethogi data, cipio mewnwelediadau, meithrin a tharo’r fargen, er mwyn creu cyfleoedd newydd i gwsmeriaid, sydd wedyn yn cael eu rhannu gyda’r adran gwerthu fel rhagolygon, apwyntiadau neu hyd yn oed werthiant cytundebol i gwsmeriaid.

Rydym yn ymgorffori technoleg arweiniol a grym gweithredol sy’n ffocysu ar ddysgu a datblygu a hyfforddiant gwerthu.

Beth am gael sgwrs