Marchnata ymatebol

Rydym yn cyfuno technegau marchnata ymatebol sefydledig gydag arbenigedd sianel i gyflawni amcanion twf ein cleientiaid. Rydym yn gartrefol ar-lein neu’n gweithio gyda sianeli argraffu traddodiadol all-lein, ac yn cynnig profiad a medrusrwydd ym maes cynllunio, creadigrwydd, y cyfryngau a dadansoddi.

Bydd ein dull pragmatig yn ychwanegu llwyth o brofiad i’ch briffiau, yn ogystal â digon o realaeth a ffocws clir ar y nod ariannol terfynol.

Beth am gael sgwrs