Marchnata i siopwyr

Rydym ni’n arbenigwyr o ran annog siopwyr i brynu lle bynnag sy’n hwylus iddyn nhw – cyfryngau cymdeithasol, mewn siopau, ar-lein, mewn gemau ac ati.

Mae ein hymgyrchoedd creadigol yn canolbwyntio ar ddatblygu ymwybyddiaeth brand, denu ymgysylltiad a sicrhau bod defnyddwyr yn derbyn gwybodaeth berthnasol ac amserol ar hyd y daith siopa. Mae ein harbenigedd ym maes marchnata siopwyr yn cynnwys popeth o werthiant mewnol lefel uchel a strategaeth brand i gwsmeriaid, i ymgyrchoedd llwybrau at bryniant tactegol, mewnwelediad categori, cymorth gyda chynlluniau busnes ar y cyd (jbp) i gwsmeriaid allweddol a phopeth o fewn hynny.

Mae ein cleientiaid yn cynnwys arloeswyr byd-eang, gan gynnwys p&g, coca-cola, edrington uk a nestle.

Beth am gael sgwrs