Strategaeth a mewnwelediad

Rydym yn ystyried pob penderfyniad yn ofalus, gan gychwyn gyda’r person ar ddiwedd y broses farchnata – y defnyddiwr, y siopwr, y cwsmer tebygol neu’r cwsmer.

Mae ein tîm cynllunio yn alinio â phob sector a disgyblaeth, gan ysgogi mewnwelediad, dylanwad ac ymyrraeth i gael y ddealltwriaeth orau o’r gynulleidfa. Mae hynny’n golygu, cyn ymrwymo i unrhyw gyllideb farchnata, bod gennym eisoes ddealltwriaeth drylwyr o’r cynulleidfaoedd a’r categorïau a’r tueddiadau sy’n dylanwadu ar ymddygiad a phryniant.

Beth am gael sgwrs