Cynllunio a Phrynu Strategol

Mae ein tîm o gynllunwyr cyfryngau strategol yn gweithio ochr yn ochr â’ch timau marchnata mewnol i ddatblygu’r strategaeth cyfryngau fwyaf effeithiol a llwyddiannus ar gyfer eich busnes.

Mae’r cyfuniad o flynyddoedd o brofiad ac offer cynllunio soffistigedig yn ein galluogi i ddiffinio a dadansoddi data a gwybodaeth am gynulleidfaoedd a diwylliant, sydd i gyd yn dod at ei gilydd i gyfrannu at ein strategaeth cyfryngau arfaethedig.

Gyda chyfres o adnoddau mewnwelediad blaenllaw ar flaenau ein bysedd, megis Mintel, Telmars’s SurveyTime, IPA Touchpoints Data ac Experian, gallwn nodi demograffeg targed ledled y DU a nodi ein cynulleidfaoedd targed a’u harferion defnyddio cyfryngau. Mae hyn yn ein helpu i roi mwy o werth i chi am eich cyfrifoldeb, gan ein bod yn gallu cynllunio ymgyrchoedd wedi’u targedu yn y cyfryngau yn effeithiol – gan wneud y gorau o’r cyllidebau hynny a lleihau unrhyw wastraff arian ar ymgyrchu.

Beth am gael sgwrs