Golley Slater

ydyn ni

Rydyn ni’n asiantaeth cyfathrebu marchnata annibynnol sydd wedi ennill gwobrau. Mae gennym swyddfeydd ar draws y DU ac rydyn ni’n gweithio ym mhedwar ban byd.

Mae bod yn annibynnol wedi rhoi’r rhyddid i ni adeiladu asiantaeth o amgylch yr hyn sydd ei eisiau ar ein cleientiaid, a’r math o asiantaeth mae pobl dalentog eisiau ymwneud â hi. Rydyn ni’n asiantaeth sy’n arloesi ac yn ceisio gwella drwy’r amser.

Ein Cleinentiaid

Masnachol

Cynyddu gwerthiant dros nos a datblygu brandiau dros amser

Rydyn ni’n gweithio gyda chleientiaid i ganfod y ffordd gyflymaf o gynyddu gwerthiant yn sydyn a sicrhau bod brand yn ffynnu.

Cyhoeddus

Ysgogi newid ymddygiad mewn cymdeithas

Rydyn ni’n ysgogi newid cadarnhaol, ac yn rheoli cysylltiadau’n effeithiol i newid ymddygiad mewn cymdeithas.

Mae ein harbenigwyr sector a’n harbenigwyr disgyblaethau yn deall eich byd i’r dim

Maen nhw’n siarad eich iaith, ac yn deall eich cynulleidfa a’ch heriau. Rydyn ni’n darparu atebion marchnata arloesol sy’n osgoi’r hen ffyrdd o weithio. Eich targedau perfformiad chi fydd ein targedau perfformiad ni.

Dysgu mwy

Awydd gwybod mwy?