Cysylltiadau cyhoeddus

Mae ein tîm cysylltiadau cyhoeddus yn cyfuno data a mewnwelediadau diwylliannol, creadigrwydd ac adrodd straeon i sicrhau bod ein cleientiaid yn ganolog i bob sgwrs ar draws llwyfannau cyfryngau organig.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau, gan gynnwys strategaeth gyfathrebu, ysgrifennu copi, cysylltiadau â’r cyfryngau, marchnata cynnwys, cysylltiadau rhanddeiliaid, marchnata dylanwadwyr a nawdd, rheoli argyfyngau a phroblemau, ac adrodd a gwerthuso.

Os ydych chi eisiau newid ymddygiad, codi ymwybyddiaeth, datblygu eich brand, rheoli argyfwng neu ysgogi eiriolaeth, gallwn ddarparu gwasanaeth cysylltiadau cyhoeddus cynhwysfawr a fydd yn cyflawni effaith y gellir ei fesur yn glir.

Beth am gael sgwrs