Y cyfryngau

Rydym yn arbenigwyr o ran rhannu’r neges gywir gyda’r gynulleidfa gywir, ar y foment gywir, er mwyn bod mor effeithiol â phosib.

Rydym yn cynllunio ac yn prynu cyfryngau ar draws pob sianel, ac mae gennym arbenigwyr ym mhob maes, o’r wasg i raglenni, o’r cyfryngau cymdeithasol i deledu a recriwtio.

Fel asiantaeth gyfryngau annibynnol, rydym yn blaenoriaethu ein cleientiaid. Cawn ein hystyried yn arloeswyr ym maes technoleg hysbysebu trwy ein desg fasnachu ac arbenigwyr mewnol ar beiriannau chwilio ac optimeiddio peiriannau chwilio (seo).

Ar ôl ennill prif wobr gwobrau drum 2021, mae ein gwaith yn adnabyddus ar draws pob sector.

Beth am gael sgwrs